199 Biblikal na Pangalan ng Babae na May Malalim na Kahulugan Para sa Iyong Prinsesa sa Langit

Mga Pangalan Ng Sanggol

Mayroong maraming magagandang pangalan ng babae doon na may malalim na kahulugan. Ngunit kung naghahanap ka ng isang bagay na tunay na espesyal para sa iyong anak, hindi ka maaaring magkamali sa isang pangalan sa Bibliya. Napakaraming magagandang biblikal na pangalan ng batang babae na mapagpipilian, bawat isa ay may sariling espesyal na kahulugan. Naghahanap ka man ng pangalan para sa iyong anak na babae na nagpapahiwatig ng lakas at tapang o isang pangalan na kumakatawan sa kagandahan at biyaya, siguradong makikita mo ang perpektong akma sa listahang ito. Ang ilan sa aming mga paborito ay kinabibilangan ng: 1. Sarah: Ang ibig sabihin ng Sarah ay 'prinsesa' o 'noblewoman.' Ito ay isang marangal na pangalan para sa isang maliit na batang babae na siguradong paglaki at magiging isang malakas na puwersa na dapat isaalang-alang. 2. Elizabeth: Ang ibig sabihin ng Elizabeth ay 'Diyos ang aking sumpa.' Ito ay isang malakas at magandang pangalan para sa isang sanggol na babae na tiyak na pagpapalain ng Panginoon. 3. Ruth: Ang ibig sabihin ng Ruth ay 'maawain na kaibigan.' Ito ay isang magandang pangalan para sa isang sanggol na babae na walang alinlangan na magiging isang tapat at mapagmahal na kaibigan sa mga nakilala niya sa buhay. 4. Hannah: Ang ibig sabihin ng Hannah ay 'biyaya.' Ito ay isang perpektong pangalan para sa isang sanggol na babae na siguradong magdadala ng kagalakan at kaligayahan sa buhay ng mga nakapaligid sa kanya. 5. Maria: Ang ibig sabihin ng Maria ay 'himala.' Ito ay isang angkop na pangalan para sa isang sanggol na babae na tunay na regalo mula sa Diyos. Anuman ang pipiliin mong pangalan para sa iyong maliit na babae, tiyak na magiging isang espesyal na pagpapala siya sa iyong buhay.

NFT
timpla ng langis ng sinus
Na-update noong Enero 28, 2023 14 minutong pagbasa mga pangalan ng babae sa Bibliya

Bakit Mahusay na Pagpipilian ang Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya Para sa Iyong Sanggol?

Ang mga biblikal na pangalan ng babae ay isang makapangyarihan, nagbibigay-inspirasyong pagpili para sa mga sanggol dahil sa kanilang mga link sa relihiyon at sa ating pananampalataya sa Diyos.

Isa sa mga pangalang ito, si Ava, ay nakapasok pa sa listahan ng nangungunang 10uso at sikat na mga pangalan ng babaesa US noong 2021. (1)Maraming mga magulang ang pumipili ng mga pangalang biblikal dahil nakaramdam sila ng inspirasyon sa mga kuwento ng mga karakter na ito mula sa Bibliya, o gusto lang nilang pumili ng pangalang Kristiyano para sa kanilang sanggol na babae.

NFT

Nasa ibaba ang 199mga pangalan ng babaena may malalim na kahulugan at kawili-wiling mga kuwento para sa iyong makalangit na munting prinsesa.

Ano Ang Mga Pinaka Maganda at Sikat na Pangalan sa Bibliya?

1. Anna

 • Ibig sabihin:Isang nagbibigay o mapagbigay
 • Paglalarawan:Isang propetisa sa Ebanghelyo ni Lucas

2.ariel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Leon ng Diyos

3. Diana

 • Pinagmulan:Romano at Griyego ang pangalan ng diyosa
 • Ibig sabihin:Divine
 • Paglalarawan:Ang tanging paganong diyosa na binanggit sa Bibliya; Si Diana ng Ephesians ay ang birhen na tagapagtanggol ng mga ligaw na hayop at kakahuyan

4. Dorothy

 • Pinagmulan:Griyego na pangalan para sa mga babae
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos
 • Paglalarawan:Kasama sa mga variant ang Dorothea

5. Esther

 • Pinagmulan:Persian
 • Ibig sabihin:Bituin
 • Paglalarawan:Siya ang Israelita na naging reyna ng Persia sa Lumang Tipan; itinaya niya ang kanyang buhay upang iligtas ang kanyang mga tao

6. Eba

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:nagbibigay buhay o buhay
 • Paglalarawan:Kasama sa mga variant ang Eva; kilala siya bilang unang babae na nilikha ng Diyos mula sa tadyang ni Adan, ayon sa kuwento ng paglikha sa Genesis

7. Joanna

 • Pinagmulan:Hebrew at Griyego
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ay mapagbiyaya
 • Paglalarawan:Kasama sa mga variant ang Iōanna, Joann, Joan, Joanne, Yohanna, at Johanna; ito ay isa pang babaeng bersyon ngklasikong pangalan ng lalaki, John

8. Leah

 • Pinagmulan:Ingles at Hebrew
 • Ibig sabihin:Pagod
 • Paglalarawan:Siya ang hindi minamahal na asawa ni Jacob (dahil mas gusto niya ang kanyang kapatid); angpangalan ng kalikasanibig sabihin ay leon sa Latin

9. Maria

 • Pinagmulan:Hebrew, Aramaic, Latin, at Greek
 • Ibig sabihin:Bitter o minamahal
 • Paglalarawan:Maraming babae na nagngangalang Maria sa Bibliya, kabilang si Maria Magdalena at ina ni Jesus.

10. Miriam

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Minamahal

11. Rachel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ewe (babaeng tupa)
 • Paglalarawan:paboritong asawa ni Jacob; ina nina Jose at Benjamin

12. Rebecca

 • Pinagmulan:Ingles at Hebrew
 • Ibig sabihin:Upang itali o itali at mapang-akit
 • Paglalarawan:Nagmula sa pangalang Hebreo na Rebekah; siya ang asawa at ina ni Isaac sa kambal na lalakisina Esau at Jacob

13. Ruth

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Maawaing kaibigan
 • Paglalarawan:Isang Moabitang balo na nagpakita ng di-natitinag na katapatan sa kaniyang biyenang Israelita, si Ruth; nag-asawa siyang muli at naging lola sa tuhod ni Haring David

14. Sarah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Prinsesa
 • Paglalarawan:Siya ay asawa ni Abraham at ina ni Isaac; orihinal na pinangalanang Sarai, siya ay walang anak sa halos buong buhay niya ngunit ipinanganak si Isaac sa kanyang 90s.

Mga Tradisyonal at Klasikong Pangalan ng Babae sa Bibliya

1. Abigail

 • Pinagmulan:Ingles at Hebrew
 • Ibig sabihin:Kagalakan ng ama
 • Paglalarawan:Nagmula sa pangalang Hebreo na Avigail

2. Elizabeth

 • Pinagmulan:Ingles at Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ang aking sumpa
 • Paglalarawan:Nagmula sa pangalang Hebreo na Elisheva

3. Cupcake

 • Pinagmulan:Greek, German, Slavic, at Spanish na pangalan ng babae
 • Ibig sabihin:Babae mula sa Magdala
 • Paglalarawan:Binabaybay din bilang Magdalena; isa siya sa mga tagasunod ni Hesus na pinarangalan ng simbahang Romano Katoliko bilang Saint Mary Magdalene

4. Marta

 • Pinagmulan:Latin at Sinaunang Griyego na pangalan
 • Ibig sabihin:Ang babae
 • Paglalarawan:Isa siya sa dalawang kapatid na babae ni Lazarus; Si Lazarus ang taong namatay ngunit muling binuhay ni Jesus

5. Myra

 • Pinagmulan:Hebrew, Greek, at English
 • Ibig sabihin:Myrrh (mabangong materyal na ginagamit sa insenso o pabango sa templo)
 • Paglalarawan:Isa ring pangalan ng lugar sa Bibliya

Ano ang mga Banal at Magandang Pangalan sa Bibliya Para sa Isang Babae?

1.Carmon

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kanyang muling pagkabuhay

2. Eliana

 • Pinagmulan:Hebrew at Griyego
 • Ibig sabihin:Sinagot ng Diyos ang aking panalangin

3. Jahel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kambing sa bundok
 • Paglalarawan:Nagmula sa pangalang Hebrew na Yâ‛êl

4. Jochebed

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang YHWH ay kaluwalhatian (YHWH ay nangangahulugang Yahweh, isa sa mga pangalan ng Diyos sa Bibliya)
 • Paglalarawan:Matapang na komadrona sa Israel na nagligtas sa mga bagong silang na sanggol na lalaki mula sa pagpatay ni Paraon (ang hari ng Ehipto); siya ang ina ng tatlong mahahalagang tao sa Bibliya: sina Aaron, Miriam, at Moses

5. Naomi

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:kasiyahan
 • Paglalarawan:Ang biyenan ni Ruth

6. Selah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Bato o malaking bato

7. Talia

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:hamog ng Diyos
 • Paglalarawan:Binabaybay din bilang Taaliah at Taaliyah

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na May Magagandang Kahulugan

Anong Pangalan ng Babae ang Kahulugan ng Liwanag ng Diyos?

1. Aalok

 • Pinagmulan:Sanskrit
 • Ibig sabihin:Liwanag ng kabanalan
 • Paglalarawan:Kasama sa mga variant ang Alok

2. Neriah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Liwanag ng Panginoon

3. Uriel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Liwanag ng Diyos
 • Paglalarawan:Babae na bersyon ng pangalan ng lalaki na Uriel

Anong Pangalan ng Babae ang Kahulugan ng Regalo ng Diyos?

1. Aavya

 • Pinagmulan:Hindi
 • Ibig sabihin:Kaloob ng Diyos

2. Abisai

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Present ng tatay ko

3. Hayaan siyang mabuhay

 • Pinagmulan:Indian
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

4. Dolly

 • Pinagmulan:Ingles
 • Ibig sabihin:Kaloob ng Diyos

5. Pamilya

 • Ibig sabihin:Kaloob ng Diyos

6. Janina

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Regalo mula sa Diyos

7. Jarshika

 • Pinagmulan:Indian
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

8. Theodora

 • Pinagmulan:Espanyol,Polish, at Italyano na pangalan para sa mga babae
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

Ano ang Mga Makapangyarihang Pangalan Para sa Isang Babae?

Maaari mong mapansin na ang karamihan sa mga pangalan ng sanggol sa Bibliya ay para sa mga lalaki.

Iyan ay dahil ang Bibliya ay isinulat noong panahon ng mga patriyarka, noong panahon na ang mga babae at mga bata ay itinuturing na pag-aari lamang ng mga lalaki. (2)

Gayunpaman, maraming babae ang binanggit sa Luma at Bagong Tipan. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga matapang at makapangyarihang pangalan ng sanggol na babae mula sa Bibliya:

1. Trabaho

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:apoy

2. Bernice

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Tagapagdala ng tagumpay

3. Candace

 • Pinagmulan:Latin at Ethiopian
 • Ibig sabihin:Puro at inosente
 • Paglalarawan:Inilarawan siya sa Bibliya bilang Reyna ng mga Etiopian na nagbalik-loob sa Kristiyanismo

4. Eunice

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Magandang tagumpay
 • Paglalarawan:Ina ni Timoteo, na isang sinaunang Kristiyano at kasama ni Pablo sa paglalakbay

5. Jael

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Mabangis na kambing sa bundok
 • Paglalarawan: Badass nameng babaeng Israelita na pumatay sa malupit na kumander ng hukbong Canaanita gamit lamang ang isang tulos ng tolda at martilyo, na nagdulot ng tagumpay at pagpapalaya sa kanyang bayan

6. Judith

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Babae mula sa Judea (isang pangalan ng lugar sa Bibliya)
 • Paglalarawan:Ang pangunahing tauhang babae na nagtanggol sa mga Israelita laban kay Haring Nabucodonosor sa pamamagitan ng panlilinlang sa kanya, pagkatapos ay pinatay siya sa kanyang pagtulog

7. Tren

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Reyna ng langit
 • Paglalarawan:Ibinibigay din sa isang sanggol na ipinanganak noong Hunyo; pangalan mula sa Romanong punong diyosa na si Juno

8. Lilith

 • Pinagmulan:Hebrew, Assyrian, at Babylonian
 • Ibig sabihin:Nabibilang sa gabi

9. Milcah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Reyna
 • Paglalarawan:Lola ni Rebecca

10. Tingnan mo

 • Pinagmulan:Hebrew pangalan
 • Ibig sabihin:Pangako
 • Paglalarawan:Ang Reyna ng Sheba ay bumisita kay Haring Solomon pagkatapos marinig ang mga kuwento ng kanyang tanyag na karunungan

11. Sheerah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kamag-anak
 • Paglalarawan:Nagtayo siya ng tatlong lungsod sa panahon ng Lumang Tipan: Upper Beth-horon, Lower Beth-horon, at Uzzen-seera

Ano ang Kahulugan ng mga Pangalan ng Babae na Ipinadala Mula sa Langit?

1. Alya

 • Pinagmulan:Arabic
 • Ibig sabihin:Ipinadala mula sa langit

2. Angela

 • Pinagmulan:Griyego at Latin
 • Ibig sabihin:Mensahero ng Diyos
 • Paglalarawan:Anghel pangalan para sa mga babae

Ano ang Espirituwal na Pangalan Para sa Isang Babae?

1. Abigail

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Dahilan ng kagalakan

2. Anaiah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Sumagot si Yahweh

3. Asenath

 • Pinagmulan:Egyptian
 • Ibig sabihin:Siya ay pag-aari ng ama (maaaring ibig sabihin ay diyos)

4. Bithiah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Anak na babae ni Yahweh

5. Michael

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Sino ang kahawig ng Diyos? o Sino ang perpekto?
 • Paglalarawan:Isang babaeng variant ng pangalan ng anghel na lalaki na Michael

Anong Pangalan sa Bibliya ang Kahulugan ng Biyaya O Maganda?

1. Ahlai

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Magagandang palamuti o palamuti
 • Paglalarawan:Unisex na pangalan na dalawang beses na lumabas sa Bibliya: bilang isang babae (anak ni Sheshan) at isang lalaki (ama ni Zabad)

2. Hannah

 • Pinagmulan:Latin, Ingles, at Hebrew
 • Ibig sabihin:Biyaya o regalo ng Diyos sa mundo
 • Paglalarawan:Isang variant ng Anna

3. Sepphora

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:maganda
 • Paglalarawan:Isang variant ng Zipora, ang asawa ni Moises na inilarawan sa Bibliya bilang isang magandang babae

4. Mga figure

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kaibig-ibig o kagandahan

5. Siphrah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Maganda
 • Paglalarawan:Isa sa mga komadrona (kasama ang ina ni Moises na si Jochebed) na sumuway sa utos ni Paraon na patayin ang mga batang lalaki na Israelita

Ano ang Mga Pambihira at Natatanging Pangalan ng Babae Mula sa Bibliya?

1. Abijah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Si Jehova ang aking ama

2. Achinoam

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang aking kapatid ay kaaya-aya

3. Adalia

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Isang marangal
 • Paglalarawan:Binabaybay din bilang Adalya

4. Agar

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:estranghero
 • Paglalarawan:Variant ni Hagar, ang babae ni Abraham at ina ni Ismael

5. Areli

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Pangitain ng Diyos
 • Paglalarawan:Pangalan ng isa sa mga apo ni Jacob (ang anak ni Gad)

6. Carmel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Orchard, hardin, o ubasan ng Diyos
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar sa Bibliya

7. Cilicia

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Binabaligtad o kung saan gumulong

8. Drusila

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Mabunga o dinidiligan ng hamog
 • Paglalarawan:Isa sa mga sinaunang Kristiyano na, kasama ng kaniyang asawang si Felix, ay dumalaw kay Pablo sa bilangguan upang marinig siyang mangaral tungkol sa ebanghelyo (mabuting balita o mga turo ni Jesus)

9. Shoshannah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Paglalarawan:Isa ring variant ng Susannah

10. Tabitha

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang kahulugan ng pangalan ng kalikasan ay gazelle

11. Tzipora

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:ibon
 • Paglalarawan:Isang variant ng Zipora (asawa ni Moises)

Magagandang Christian Names Para sa Baby Girls

1. Athalia

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Dakila ang Panginoon

2. Bethel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Bahay ng Diyos

3. Dina

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ang hahatol o magwawasto
 • Paglalarawan:Ang nag-iisang anak na babae ni Jacob (siya ay may 12 anak na lalaki); isang babaeng variant ng Hebrew boy name na Daniel

4. Elisheba

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Pangako ng Diyos o Diyos ko

5. Hodiah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kamahalan ni Yahweh

6. Hesus

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Nakikita ng Diyos

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya Mula A Hanggang Z

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa A

1. Abijah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Si Jehova (Diyos) ang aking ama

2. Abilene

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Lupain ng parang o damo
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar sa Bibliya

3. Abital

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang aking ama ay ang hamog sa gabi

4. Meron

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Maharlika
 • Paglalarawan:Binabaybay din bilang Adah; maaaring maging apangalan ng alagao moniker para kay Adeline, Adelaide, o Adalya

5. Edad

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Maharlika

6. Adriel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang kawan ng Diyos
 • Paglalarawan:Hindi binary na pangalan

7. Mata

 • Ibig sabihin:Biyaya, ina, kapangyarihan, at lakas
 • Paglalarawan:Isang variant ng Anna

8. Apphia

 • Pinagmulan:Griyego at Hebreo
 • Ibig sabihin:Para tumabi

9. Trabaho

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:manggagamot

10. Atarah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Isang korona

11. Azubah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Tinulungan

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa B

1. Beulah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kasal

2. Bilhah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Nalilito o nahihiya
 • Paglalarawan:katulong ni Rachel

3. Bathsheba

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang anak na babae ng kabusugan o ang ikapitong anak na babae
 • Paglalarawan:Isa sa mga asawa ni Haring David; ang ina ni Haring Solomon

4. Bethany

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang bahay ng kapighatian o ang bahay ng awit

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa C

1. Callidora

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Regalo ng kagandahan

2. Cleophas

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Ang buong kaluwalhatian
 • Paglalarawan:Nagsimula bilang pangalan ng lalaki ngunit ginagamit na rin ngayon para sa mga babae; isa sa mga alagad na nakatagpo ni Hesus pagkatapos ng Kanyang muling pagkabuhay (ngunit hindi nila Siya nakilala)

3. Pagkawanggawa

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:mahal
 • Paglalarawan:pangalan ng birtud; ayon sa Bibliya, ang pag-ibig sa kapwa ay hindi nagkukulang

4. Chloe

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:berdeng damo
 • Paglalarawan:Isa sa mga unang Kristiyano na binanggit sa Bagong Tipan

5.Claudia

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Pilay
 • Paglalarawan:Isang sinaunang Kristiyano na binanggit ni Pablo sa Bagong Tipan

6. Calah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Paborable o pagkakataon
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar para sa isa sa mga pinaka sinaunang lungsod ng Assyria

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa D

1. Damaris

 • Pinagmulan:Griyego at Latin
 • Ibig sabihin:Isang maliit na babae
 • Paglalarawan:Isang sinaunang Kristiyano ang pinarangalan bilang isang santo ng Greek Orthodox Church

2.Daniel

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ang aking hukom o paghatol ng Diyos
 • Paglalarawan:Isa pang variant ng pangalan ng lalaki na Daniel

3. Daphne

 • Pinagmulan:Hebrew at Griyego
 • Ibig sabihin:Ang kahulugan ng pangalan ng kalikasan ay laurel
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar sa Bibliya

4. Deborah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Magiting na babae, propeta, at hukom
 • Paglalarawan:Isa sa mga kilalang hukom (pinuno)

5. Delilah

 • Pinagmulan:Sinaunang Arabic at Hebrew
 • Ibig sabihin:Maselan
 • Paglalarawan:Kilala sa Bibliya bilang kasintahan ni Samson na nagpagupit sa kanya kaya nawalan siya ng lakas

6. Dorcas

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Isang babaeng roe-deer
 • Paglalarawan:Mapagkawanggawa sinaunang Kristiyano na gumawa ng mga damit at ipinamahagi ito sa mga dukha sa Joppe

7. Dorinda

 • Pinagmulan:Espanyol
 • Ibig sabihin:Regalo ng Diyos o magandang babae

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa E

1. Eden

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Lugar ng kasiyahan o kasiyahan
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar para sa hardin na nilikha ng Diyos para kina Adan at Eva

2. Edna

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kasiyahan at kasiyahan
 • Paglalarawan:Ang pangalan ng babae ay nagmula sa pangalan ng lugar na Eden

3. Eliseo

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Ang kaligtasan ng Diyos
 • Paglalarawan:Orihinal na pangalan ng lalaki ngunit ginagamit na ngayon bilang isang pangalang neutral sa kasarian; siya ay isang propeta sa Lumang Tipan at ang kahalili ni Elijah

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa F

1. Pananampalataya

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Katapatan o paniniwala

2. Maswerte

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Maswerte o masuwerte
 • Paglalarawan:Isang sinaunang Kristiyano at disipulo sa Corinth, isang sinaunang lungsod sa Greece

Mga Pangalan ng Babae sa BibliyaSimula kay G

1. Genesis

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Simula
 • Paglalarawan:Pangalan na neutral sa kasarian pagkatapos ng unang aklat sa Bibliya

2. Biyaya

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Pagkabukas-palad at kabutihan
 • Paglalarawan:Maaari ding mangahulugan ng biyaya ng Diyos

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa H

1. Hadassah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang kahulugan ng pangalan ng kalikasan ay puno ng myrtle
 • Paglalarawan:Babaeng Israelita na naging Reyna Esther ng Persia; kilala siya sa pagtataya ng kanyang buhay upang harapin ang hari upang iligtas ang kanyang mga tao

2. Hagar

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Isang natatakot o isang estranghero
 • Paglalarawan:Siya ang Egyptian concubine ni Abraham at ang ina ni Ismael, na naging patriarch ng mga Arab na bansa

3. Havila

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Bilog o buhangin
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar sa Bibliya para sa teritoryong tinitirhan ng mga Ismaelita

4. Langit

 • Pinagmulan:Ingles
 • Ibig sabihin:Paraiso
 • Paglalarawan:Kilala bilang pangunahing tahanan ng Diyos

5. Mga trick

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kalawang
 • Paglalarawan:Isa sa mga babaeng binanggit sa Bibliya

6. Pag-asa

 • Pinagmulan:Lumang Ingles
 • Ibig sabihin:Paniniwala o inaasahan
 • Paglalarawan:Pangalan ng birtud

7. Hosanna

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Purihin o iligtas kami
 • Paglalarawan:Isang panalangin o aklamasyon

8. Hulda

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Nagmahal
 • Paglalarawan:Babaeng propeta sa Lumang Tipan sa panahon ng paghahari ni Haring Josias

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa I

1. Ivan

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Regalo mula sa Diyos o pagbaligtad
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar para sa isang lungsod sa Assyria; maaari ding baybayin bilang Ava o Avah

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa J

1. Janet

 • Pinagmulan:Ingles
 • Ibig sabihin:Ang kaloob ng Diyos o ang Diyos ay mahabagin
 • Paglalarawan:Isa pang anyo ni John

2. Jani

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ay mapagbiyaya
 • Paglalarawan:Isa pang anyo ni John o Jane

3. Janna

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Umuunlad
 • Paglalarawan:Isa sa mga ninuno ni Jesus; nagsimula ito bilang pangalan ng lalaki ngunit ginagamit na ngayon bilang isang pangalang neutral sa kasarian

4. Jehosheba

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Si Yahweh ay isang sumpa
 • Paglalarawan:Inilarawan siya sa Bibliya bilang isa sa mga dakilang mabubuting babae ng Israel

5. Jemima

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang kahulugan ng pangalan ng kalikasan ay kalapati
 • Paglalarawan:Isa sa tatlong anak na babae ni Job; sa Bibliya, siya ay inilarawan bilang isa sa mga pinakamagandang babae sa kanilang panahon

6. Jordan

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Isa na bumaba o dumaloy pababa
 • Paglalarawan:Itinuturing na ang pinakabanal na ilog ng Israel at ang lokasyon kung saan si Jesus (at marami pang iba) ay bininyagan ng mangangaral ng misyon na si Juan Bautista

7. Kagalakan

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Kaligayahan
 • Paglalarawan:Pangalan ng birtud

8. Julia

 • Pinagmulan:Romano at Latin
 • Ibig sabihin:Kabataan
 • Paglalarawan:Isa siya sa mga unang Kristiyano na binanggit sa Bibliya; siya ay iginagalang bilang isang santo

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa K

1. Astig

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Maluwalhating dignidad
 • Paglalarawan:Siya ang bunsong anak na babae ni Job; inilarawan din siya bilang maganda

2. Keziah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Pangalan ng kalikasan na nangangahulugang puno ng cassia
 • Paglalarawan:Ang pangalawa sa magagandang anak na babae ni Job; Kasama sa mga variant ang Cassia

3. Kiara

 • Pinagmulan:Hindi
 • Ibig sabihin:Kaloob ng Diyos
 • Paglalarawan:Nakapagtataka, ang pangalang ito ay may magkakaibang kahulugan sa ilang wika. Halimbawa, ang ibig sabihin nito ay madilim o itim bilang isang Irish na pangalan ng babae , ngunit ito ay aang kahulugan ng pangalan ay liwanago malinaw sa Italyano.

4. Nagkasala

 • Pinagmulan:Hindi
 • Ibig sabihin:Regalo mula sa Diyos

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa L

1. Lois

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Pinaka maganda o superior
 • Paglalarawan:Siya ay isang sinaunang Kristiyano at ang lola ni Timoteo, isang unang Kristiyanong ebanghelista na naging unang Kristiyanong obispo ng Efeso.

2. Lydia

 • Pinagmulan:Hebrew at Griyego
 • Ibig sabihin:Maharlika o maganda
 • Paglalarawan:Siya ang unang Kristiyano sa Filipos, isang sinaunang kolonya ng Roma

3. Lillian

 • Pinagmulan:Latin
 • Paglalarawan:Binabaybay din bilang Lily; ang bulaklak ng liryo ay simbolo ng kadalisayan at kagandahan

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa M

1. Kaagad

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Lakas o mapait
 • Paglalarawan:Mula sa Marah, isang pangalan ng lugar para sa fountain o oasis na natagpuan ng mga gumagala na Israelita ngunit hindi nila inumin dahil mapait ang tubig.

2. Merab

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Dadagdagan ang Diyos
 • Paglalarawan:Ang panganay na anak na babae ni Haring Saul

3. Miesha

 • Pinagmulan:Hebrew at Slavic
 • Ibig sabihin:Regalo mula sa Diyos
 • Paglalarawan:Nangangahulugan din na buhay at maayos bilang isang pangalan ng batang babae na Arabe

4. Mikelle

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Sino ang katulad ng Diyos?
 • Paglalarawan:Babae na variant ng pangalan ng anghel na si Michael, ang pinuno ng mga arkanghel

5. Michael

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kuwaresma o kung sino ang katulad ng Diyos
 • Paglalarawan:Unisex na pangalan na nagsimula bilang pangalan ng isang batang lalaki para sa isang batang Israelita na sinanay ni Daniel upang maging isang Levite (priest assistant) sa Babylon; itinuturing ding variant ni Michael

6. Moriah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang burol o ang Panginoon ang aking guro
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar sa Lumang Tipan para sa bundok na inakyat ni Abraham upang sumunod sa utos ng Diyos na isakripisyo ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac (ito ay isang pagsubok sa pananampalataya ni Abraham)

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa N

1. Naamah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Masayahin, kaaya-aya, at maganda
 • Paglalarawan:Sa 700 asawa ni Haring Solomon at 300 babae; siya ang ina ng kanyang tagapagmana, si Haring Rehoboam

2. Naarah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Babae o dalaga
 • Paglalarawan:Isa siya sa mga asawa ni Ashhur na binanggit sa Lumang Tipan; ang isa naman ay si Helah

3. Noah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:galaw
 • Paglalarawan:Hindi dapat ipagkamali kay Noe; Isa sa limang anak na babae ni Zelopehad; hinamon nila ang batas para sa pagmamay-ari ng ari-arian ng kanilang ama pagkatapos nitong mamatay

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa O

1. Hugasan

 • Pinagmulan:Hindi
 • Ibig sabihin:Ang mahalagang regalo ng Diyos

2. Omica

 • Pinagmulan:Indian
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

3. Orpah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Faun
 • Paglalarawan:Isa sa mga manugang na Moabita ni Naomi (ang isa ay si Ruth)

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa P

1. Parisha

 • Pinagmulan:Arabic
 • Ibig sabihin:Kaloob ng Diyos
 • Paglalarawan:Nangangahulugan din na anak ng mga anghel

2. Penina

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Perlas
 • Paglalarawan:Nakilala sa Bibliya bilang isa sa dalawang asawa ni Elkana; Si Elkana ang ama ng propetang si Samuel

3. Phoebe

 • Pinagmulan:Latin at Griyego
 • Paglalarawan:Isang kilalang sinaunang Kristiyano na pinagkatiwalaan ni Pablo na lihim na maghatid ng kaniyang liham sa mga Romano

4. Prague

 • Pinagmulan:Indian
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

5. Priscilla

 • Pinagmulan:Romano
 • Ibig sabihin:Sinaunang o kagalang-galang
 • Paglalarawan:Isa sa mga pinakaunang kilalang nagbalik-loob sa Kristiyanismo mula sa Roma

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa Q

1. Qianna

 • Pinagmulan:Amerikano at Latin
 • Ibig sabihin:Mabait, reyna, o namumuhay nang may biyaya
 • Paglalarawan:Isang anyo ni Diana

2. Iyon

 • Pinagmulan:Lumang Ingles
 • Ibig sabihin:Upang pawiin
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar sa Bibliya

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa R

1. Rhesa

 • Pinagmulan:Persian
 • Ibig sabihin:Prinsipe o panginoon
 • Paglalarawan:Isa sa mga ninuno ni Hesus

2. Rhoda

 • Pinagmulan:Latin at Griyego
 • Ibig sabihin:Ang ibig sabihin ng pangalan ng bulaklak ay rosas
 • Paglalarawan:Babaeng Kristiyano sa Bagong Tipan na isa sa mga unang nakakita kay Pedro na makalabas sa bilangguan

3. Rizpah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Sahig o simento
 • Paglalarawan:Debotong Kristiyanong ina

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa S

1. Salem

 • Pinagmulan:Sinaunang Griyego
 • Ibig sabihin:Perpekto, mapayapa, ligtas, at kumpleto
 • Paglalarawan:Sinaunang bayan sa Gitnang Silangan sa Bibliya

2. Salome

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kapayapaan

3. Safira

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:medyo isa

4. Pagsuko

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Noblewoman o babae
 • Paglalarawan:Pwede ring variant ni Sarah

5. Shani

 • Pinagmulan:Irish na pangalan ng babae
 • Ibig sabihin:Pangalan ng kulay na nangangahulugang pulang-pula o iskarlata
 • Paglalarawan:Salitang binanggit sa Lumang Tipan

6. Sharon

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Matabang kapatagan
 • Paglalarawan:Pangalan ng lugar

7. Shauna

 • Pinagmulan:Irish
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ay mapagbiyaya

8. Sherah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Liwanag

9. Shiloh

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kapayapaan

10. Patayin

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Umiiyak para humingi ng tulong

11. Sulamita

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kapayapaan

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa T

1. Talitha

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Batang babae

2. Tamara

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Date palm
 • Paglalarawan:Kasama sa variant ang Tamar

3. Taya

 • Pinagmulan:Indian
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

4. Terah

 • Pinagmulan:Latin at Hebrew
 • Ibig sabihin:Umuunlad, lupa, at gilid ng burol
 • Paglalarawan:Nagsimula bilang pangalan ng isang lalaki para sa ama ni Abraham ngunit ngayon ay itinuturing na isang unisex na pangalan

5. Thea

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Kaloob ng Diyos

6. Thomasina

 • Pinagmulan:Aramaic at Hebrew
 • Ibig sabihin:Kambal
 • Paglalarawan:Kambal na pangalan para sa mga babae ; nagmula sa pangalan ng lalaki na si Thomas

7. Timna

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Magpigil
 • Paglalarawan:Ang babae sa Lumang Tipan ay kinilala bilang babae ng anak ni Esau

8. Tirzah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Masayahin, mabait, at maawain
 • Paglalarawan:Isa sa limang magigiting na anak na babae ni Zelofehad

9. Tryphena

 • Pinagmulan:Griyego
 • Ibig sabihin:Delicacy
 • Paglalarawan:Binabaybay din bilang Tryphaena

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula Sa U

1. Tiyo

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Liwanag

2. Pagkakaisa

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Pagkakaisa
 • Paglalarawan:Pangalan ng birtud

3. Tubig

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Ang Diyos ang aking ilaw
 • Paglalarawan:Unisex na anyo ng pangalan ng lalaki na Uriah

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa V

1. Vasti

 • Pinagmulan:Persian
 • Ibig sabihin:Kabutihan
 • Paglalarawan:Isang reyna ng Persia noong panahon ng Bibliya

2. Tagumpay

 • Pinagmulan:Latin
 • Ibig sabihin:Tagumpay

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa W

1. Washti

 • Pinagmulan:Persian
 • Ibig sabihin:Kabutihan
 • Paglalarawan:Variant ng Vashti

2. Karunungan

 • Pinagmulan:Latin at Ingles
 • Ibig sabihin:Matalino
 • Paglalarawan:Pangalan ng birtud

3. Karapat-dapat

 • Pinagmulan:Ingles
 • Ibig sabihin:Deserving
 • Paglalarawan:Mas karaniwang ginagamit bilang gitnang pangalan kaysa sa unang pangalan

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa X

1. Hafifa

 • Pinagmulan:Uzbek
 • Ibig sabihin:Liwanag

2. Hannah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Lily
 • Paglalarawan:Kasama sa variant ang Zanna

3. Diyos

 • Pinagmulan:Kazach
 • Ibig sabihin:Diyos

Mga Pangalan ng Babae sa Bibliya na Nagsisimula sa Y

1. Yedoash

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

2. Yoana

 • Pinagmulan:Espanyol
 • Ibig sabihin:kaloob ng Diyos

Mga Pangalan sa Biblikal na Babae na Nagsisimula sa Z

1. Mga Particle

 • Pinagmulan:Arabic at Hebrew
 • Ibig sabihin:Namumulaklak na bulaklak
 • Paglalarawan:Anak ni Judah at Tamar

2. Zemira

 • Pinagmulan:Hebrew

3. Zerua

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Pangalan ng kalikasan na nangangahulugang putakti o wasp
 • Paglalarawan:Ang ina ni Haring Jeroboam

4. Zibiah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:usa

5. Zillah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Lilim o anino

6. Zilpah

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Kahinaan

7. Iba pa

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:Estranghero o bisita

8. Zipora

 • Pinagmulan:Hebrew
 • Ibig sabihin:ibon
 • Paglalarawan:asawa ni Moses

Bonus: Mga Pangalan ng Batang Lalaki sa Bibliya

 • Adam
 • Daniel
 • Isaac
 • Israel
 • John
 • Joseph
 • Samuel
 • Timothy

Mga Tip Kapag Naghahanap ng Mga Pangalan sa Bibliya Para sa Iyong Sanggol

 • Maraming mga pangalan sa Bibliya ang may natatanging mga spelling at bihirang ginagamit sa US dahil ang mga ito ay mga salitang Hebrew. Kaya, pumili ng pangalan na may spelling na kaakit-akit sa iyo.
 • Suriin ang kahulugan ng pangalan o ang kuwento ng karakter sa Bibliya.
 • Maaari ka ring gumamit ng mga variation o iba't ibang spelling ng kanilang pangalan.

Iba pang Listahan ng Pangalan ng Sanggol

Ibahagi Sa Iyong Mga Kaibigan: